• საცხოვრებელი სახლი ნუცუბიძეზე
    13/08/2008

    დასრულებული პროექტი