• საცხოვრებელი ბინა ყაზბეგზე "აქსისი"
    15/08/2010

    დასრულებული პროექტი