• საცხოვრებელი ბინა ლისის ტბის მიმდებარედ
    დასრულებული / 03/09/2017

    დასრულებული პროექტი