• დიპლომატიური სოფელი დიგომში
    დასრულებული / 14/08/2009

    დასრულებული პროექტი