• ბაღი კაკაბაძის ქუჩაზე
    15/08/2008

    დასრულებული პროექტი